خدمات راهبرد عمران صنعت


خدمات طراحی و بازسازی

خدمات طراحی و بازسازی

مدیریت طرح

•    انتخاب مشاوران پروژه
•    انجام اقدام های لازم برای ارجاع خدمات جنبی پروژه به مشاور صلاحیت دار

اطلاعات بیشتر
خدمات مدیریتی(مدیریت پیمان - مدیریت طرح)

خدمات مدیریتی(مدیریت پیمان - مدیریت طرح)

 مطالعات امکان سنجی طرح شامل شناسایی، توجیه فنی، اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی و بطور کلی فعالیتهایی که منجر به پذیرش و یا رد طرح (به معناي توجیه سرمایه‌گذاری یاعدم سرمایه‌گذاري در طرح می شود.

اطلاعات بیشتر
خدمات طراحی و نظارت

خدمات طراحی و نظارت

یکی از بخش های مهم شرکت راهبرد عمران و صنعت  بخش طراحی می باشد. این مشاور همواره کوشیده است با همکاری طراحان به نام کشور با بکار گیری خلاقیت و علم روز دنیا  در جهت تامین نیازهای مشتریان خود طراحی های مختلفی را ارائه دهد .

اطلاعات بیشتر

برخی از پروژه های انجام شده


چرا شرکت راهبرد عمران صنعت


1.  سرمایه انسانی
2. شراکت حرفه ای بر پایه تخصص تجربه و تنوع
3. مدیریت پروژه با اولویت بندی کیفیت
4. مسئولیت در قبال اجتماع و محیط زیست
5. همکاری های استراتژیک

تنوع و کیفیت برتری ماست