خدمات مدیریت پروژه و ERP

مدیریت پروژه

مدیریت پروژه بکارگیری دانش ، مهارتها ، ابزار و تکنیکهای لازم در اداره جریان اجرای فعالیتها ، به منظور رفع نیازها و انتظارات متولیان از اجرای پروژه است . مدیریت پروژه در اجرای این مهم از دو بازوی قدرتمند برنامه‌ریزی و کنترل پروژه بهره می‌گیرد.

وظایف مدیر پروژه :

 1. مدیریت اهداف: کنترل کردن پروژه از طریق نظارت بر اهداف و دستیابی های مورد نظر کار فرما.
 2. مدیریت هزینه ها: که برای کنترل مالی پروژه ، از طریق گردآوری ، سازماندهی و تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه گزارش دربارۀ اطلاعاتمربوطه به هزینه ها انجام می گیرد.
 3. مدیریت زمان: عبارت است از برنامه ریزی ، زمان بندی و اعمال نظارت بر پروژه برای دستیابی به آماجهای زمانی  (مدیریت زمان ، و مدیریت هزینه می توانند اساس پروژه را تشکیل دهند)
 4. مدیریت منابع انسانی: مستلزم هدایت و هماهنگ سازی سازمان اداری افرادی است که در پروژه درگیرند.
 5. مدیریت ارتباطات: جریان اطلاعات را میان اعضای تیم پروژه و مدیریت برقرار می کند و به تضمین اتمام موفقیت آمیز پروژه یاری می رساند . 
 6. مدیریت کیفیت: عباری است از تحقق استانداردهای کیفیتی که برای عملکرد پروژه تعیین شده است.
 7. مدیریت قرارداد / تدارک: شامل انتخاب ، مذاکره و دادن سفارشها و سازمان دادن تدارکات مواد ، تجهیزات و خدمات.
 8. مدیریت ریسک: از طریق شناخت شرایط و تجزیۀ آنها ، به احتمال رخ دادن امور غیر قابل پیش بینی مربوط به پروژه می پردازد.
 9. مدیریت یکپارچه سازی پروژه: هماهنگی کارکردهای گوناگون پروژه به نحو احسن را تضمین می کند .

ERP

 برنامه‌ریزی منابع سازمانی (Enterprise resource planning) که به اختصار ERP نامیده می شود، طیف وسیعی از فعالیت‌های مختلفی را شامل می شود که هدف آن، گردآوری تمام داده‌ها و فرایندهای یک سازمان در یک سیستم واحد و در نهایت بهبود عملکرد سازمان می باشد.
در واقع ERP، سامانه‌ یکپارچه ای است که دارای اهداف، اجزا و محدوده مشخص و معینی می باشد.
در ERP قرار است تمام داده ها و فرآیندهای سازمان در یک سیستم واحد جمع شود، برای نیل به این هدف، ERP از اجزای سخت افزاری و نرم افزاری متعددی برای دستیابی به این مجموعه عظیم اطلاعات استفاده می کند.
سیستم‌های ERP بر اساس نوع، تلاش می کنند همه فعالیت های یک سازمان را تحت پوشش قرار دهد.
تعاریف مختلفی از ERP ارائه شده است ولی شاید یکی از بهترین آنها این باشد:
بسته نرم افزاری ERP مجموعه ای است از ماژول های آماده که تمام فرآیندهای تجاری سازمان را پوشش می دهد.
این «فرآیندهای تجاری» می تواند بسیار وسیع بوده و از مدیریت تولید، خرید قطعات، ارسال مواد خام به واحدهای تولیدی، کنترل موجودی بازار و پیگیری سفارش ها و... را شامل شود.
 

مزایای ERP

 •     کاهش هزینه های انبار
 •     کاهش هزینه سفارش ها
 •     کاهش هزینه تولید
 •     کاهش هزینه عملیات مالی
 •     کاهش هزینه حمل و نقل
 •     کاهش حجم مورد نیاز سرمایه گذاری
 •     کاهش هزینه های ناشی از توقف خط تولید
 •     کاهش هزینه خطاهای ناشی از هماهنگی ضعیف بین واحدهای مختلف سازمان
 •     کاهش زمان تکمیل و نهایی کردن محصول
 •     افزایش شفافیت و ردگیری فرآیندهای تولید برای مشتری
 •     افزایش قابلیت متناسب سازی برای مشتری
 •     افزایش رضایت مندی مشتری از طریق درگیر کردن وی در کارها از لحظه سفارش تا دریافت محصول
 •     همچنین افزایش فروش و در نهایت رشد و بالندگی سازمان