پـروژه های مدیریتـی

سـاختمان اداری دیبـاج

♦ طراحی-مدیریت پیمان-بازسازی
♦ طراحی سازه به روش استاتیکی و دینامیکی
♦ فونداسیون گسترده بتنی رادیه جنرال
♦ سیستم سقف های متال دک
♦ دیواره های جانبی زیرزمین ها از نوع برشی بتنی
♦ مقاومت سازه در برابر حریق تا 2ساعت
♦ اسکلت مستحکم تمام فلزی ضد زلزله
♦ دسترسی سریع به بزرگراه همت و حقانی
♦ 3500 متر مربع بنای ناخالص در 9 طبقه
♦ 2100 متر مربع بنای خالص فلت در 6 طبقه
♦ پارکینگ در سه طبقه با 3 ورودی کاملا مجزا
♦ 2سالن اجتماعات فلت