پروژه های نظارت عالیه و کارگاهی

 •     پروژه ساختمان دفاتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی
 •     پروژه کتابخانه وموزه مجلس شورای اسلامی
 •     پروژه ساختمان اصل کمسیون ها
 •     پروژه منازل مسکونی مجلس شورای اسلامی
 •     پروژه باغ پرندگان لویزان
 •     پروژه 248 واحدی ساختمان مسکونی هشتگرد
 •     پروژه ساختمان موسیقی
 •     پروژه ساختمان شعر
 •     پروژه محوطه باغ هنر
 •     پروژه ساختمان کوشک
 •     پروژه ساختمان نقش
 •     پروژه مسیر دوچرخه
 •     پروژه آلاچیق ، سولار و نشیمنگاه
 •     پروژه دریاچه هنر
 •     پروژه باغ نمایش
 •     پروژه منظومه شمسی
 •     مرکز تجارت 1 شهر آفتاب
 •     بیمارستان آتیه فاز دو
 •     پروژه برج میلاد فاز دو
 •     مجتمع تجاری و تفریحی فدک
 •     پروژه تجاری و اداری سعدی
 •     مجتمع گلستانی
 •     بازار گل خاوران
 •     مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی مسافر
 •     مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی شوش
 •     مجتمع تجاری نیکان
 •     هتل دیدار
 •     مجتمع مسکونی شهید احمدی
 •     ساختمان اداری دیباج
 •    خدمات مشاوره پیمان و رسیدگی و کنترل پروژه و برنامه ریزی و راهبری مناقصات راه آهن ج.ا.ا
 •    ساختمان اداری شرکت های وزارت دفاع
 • ساختمان های مسکونی شمشیری