پروژه ها

1. پروژه های خاتمه یافته

            پروژه های طراحی

 •         طراحی تاسیسات محوطه باغ نمایش
 • طراحی تاسیسات ساختمان کوشک مرکزی
 • طراحی تاسیسات ساختمان موسیقی
 • طراحی سرویس های بهداشتی محوطه باغ هنر
 • طراحی سرویس های بهداشتی پارک آب و آتش
 • طراحی آبنما محوطه باغ هنر
 • طراحی پایدار سازی خاک اطراف ساختمان موسیقی
 •         طراحی ساختمان مسکونی اقدسیه
 •         طراحی ساختمان های پشتیبانی رستوران مرکزی سایت پارس یک (عساویه)
 
 
        پروژه های نظارت
 • پروژه ساختمان دفاتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی
 • پروژه کتابخانه وموزه مجلس شورای اسلامی
 • پروژه ساختمان اصل کمسیون ها
 • پروژه منازل مسکونی مجلس شورای اسلامی
 • پروژه باغ پرندگان لویزان
 • پروژه 248 واحدی ساختمان مسکونی هشتگرد
 • پروژه ساختمان موسیقی
 • پروژه ساختمان شعر
 • پروژه محوطه باغ هنر
 • پروژه ساختمان کوشک
 • پروژه ساختمان نقش
 • پروژه مسیر دوچرخه
 • پروژه آلاچیق ، سولار و نشیمنگاه
 • پروژه دریاچه هنر
 • پروژه باغ نمایش
 • پروژه منظومه شمسی
 •  مرکز تجارت 1 شهر آفتاب
 •  بیمارستان آتیه فاز دو
 •  پروژه برج میلاد فاز دو
 •  مجتمع تجاری و تفریحی فدک
 •  پروژه تجاری و اداری سعدی
 •   مجتمع گلستانی
 •   بازار گل خاوران
 •   مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی مسافر
 •        مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی شوش
 •        مجتمع تجاری نیکان
 •        هتل دیدار
 •        مجتمع مسکونی شهید احمدی
 2. پروژه های جاری
           پروژه های طراحی
طراحی ساختمان اداری دیباج
طراحی ساختمان مسکونی محلاتی
        طراحی شعب بانک مهراقتصاد
 • اداری دیباج
ساختمان اداری دیباج با مساحتی در حدود 3500 متر مربع با مدیریت پیمان شرکت راهبرد عمران و صنعت در حال ساخت می باشد.
 
 
 • مسکونی محلاتی
پروژه ساختمانی محلاتی از دیگر پروژه های این مشاور می باشد که با زیر بنا در حدود 2500 متر مربع به منظور استفاده مسکونی در حال ساخت می باشد.
 
 
 •  رستوران مرکزی سایت پارس یک (عسلویه)

پروژه رستوران سایت پارس یک عسلویه با مساحتی حدود 800 متر مربع از دیگر پروه های این مشاور است و به منظور خدمات (اقامتی-اداری) در حال ساخت می باشد.

 
       پروژه های نظارت
 • ساختمان اداری دیباج
 • خدمات مشاوره پیمان و رسیدگی و کنترل پروژه و برنامه ریزی و راهبری مناقصات راه آهن ج.ا.ا
 • ساختمان های مسکونی شمشیری